The Open Bible Christian Mission - Bijbel in School
 

My Brothers Keeper
Sincere Devotions
Jehovah's Witnesses
Mormonism
Jesus Or Mary?
The New Creation
15 Rosary Promises
After Death Experiences
All Sin The Same?
Christian A Sinner?
No God Religion
Jehovah's Witnesses Exposed
Take Up Your Cross
Fear Or Joy
Follow Jesus?
La Trinidad
Respondiendo
Spiritual Death
Safeguards For You
Revolutia Morale
Catholic Blasphemy
Conversion
Liberalism & Antiism
Dying Words
Petrus De Eerste Paus?
Papal Infallibility
JW's & 144,000
The Devil Is Real!
Invisible Empire
Catholic Churrch True Church?
Homosexuality & Bible
Abortion In Bible
Toronto Mirakel
Please, Donate!
German Message
Dutch Message
Spiritual Focusing
Sermon in Portugese
Sermoni Italiano
To Jehovah's Witnesses
Bijbel in School
What Is Islam?
Vatican Holocaust
Anatomy of AIDS
Bible Answers
Prayer Alerts

In El Salvador is ophef ontstaan over een nieuwe wet die bepaalt dat op scholen elke dag moet beginnen met een Bijbellezing van minstens zeven minuten. President Mauricio Funes heeft zijn veto uitgesproken over de wet, die het parlement vorige maand met 45 tegen 39 stemmen aannam. En opmerkelijk genoeg zijn ook de Rooms-Katholieke Kerk en de traditionele protestantse kerken tegen verplicht Bijbellezen op school. Elke dag een Bijbellezing voor scholieren kan helpen om de enorme criminaliteit in te dammen, menen veel conservatieve parlementsleden, die de wet aan een meerderheid hielpen. Per dag vinden er in El Salvador, een land met ruim zeven miljoen inwoners, gemiddeld dertien moorden plaats. Maar president Funes vreest dat de scheiding tussen kerk en staat in gevaar komt. Ook kerkleiders kwamen met bedenkingen. Er is niet over nagedacht wat kinderen dan moeten gaan lezen, in welke vertaling en wie hen daarbij begeleidt, aldus rooms-katholieke, lutherse en evangelische voorgangers. Bovendien kan het geweld in het land beter bestreden worden door de oorzaken - zoals armoede - weg te nemen, zo meent baptistenvoorganger Muguel Tomas Castro. Pinkstergemeenten zijn wel enthousiast voor verplicht Bijbellezen op school. Volgens hen zijn vooral rooms-katholieken ertegen omdat die niet willen dat gewone mensen zonder leiding van priesters in de Bijbel gaan lezen. Baptistenvoorganger Edgar Lopez is in elk geval blij dat door de politieke ophef de Bijbel het gesprek van de dag is geworden in El Salvador. In het arme El Salvador is ongeveer de helft van de bevolking rooms-katholiek. Iets minder dan dertig procent is protestants. De meeste protestanten zijn baptist of evangelisch. Lees meer: Nederlandse Dagblad bewerk | geef kudos | verstuur | kopieer door: bert 2010-08-11 07:55:55 Goed idee, leer ze ook de rozenkrans te bidden. door: bert 2010-08-11 07:56:27 het is toch fantastisch dat een OVERHEID!!!! de kinderen verplicht om God te zoeken???? Hoe kun je hier tegen zijn???? El Salvador is een van de geweldadigste landen ter wereld, waar de meest gevreesde bende ter wereld (MS13) voor een groot deel de dienst uit maakt... En nu biedt de overheid aldaar mensen de keus om in plaats van de een bende, Gods heerlijkheid te zoeken! God's zegen door: willing2Learn 2010-08-11 08:44:54 Ik kijk op deze site omdat er m.i. vaak interessante geo politieke onderwerpen worden behandeld . Waar ik echter niets van snap is de grootst mogelijke onzin die ik hier steeds weer lees als het de Katholieke Kerk betreft. Ik ben zelf Rooms Katholiek en Jezus Christus is mijn enige Heer en Zaligmaker. Ik heb geweldige vrienden binnen tal van andere kerken. Wat ons bindt is onze gemeenschappelijke liefde tot de Heer. We respecteren elkaar in onze verschillen. Respect voor andere Christenen mis ik hier volkomen, of hebben jullie ook als enige een vrijbrief voor het eeuwig leven. Kan iemand me uitleggen wat er volgens jullie zo verschrikkelijk aan de RK Kerk is? door: rene 2010-08-11 09:54:02 goedemorgen Rene, weet je ik heb niets tegen de katholieken aan zich. het is de leerstelling... paus is zogenaamd de plaatsvervanger van God op aarde.. de beelden in de kerk het bidden tot maria dat zijn de zaken die het meest opzichtig zijn. ga je verder graven kom je bij allerlij andere oculte zaken die verwerkt zijn in bijvoorbeeld de kathedralen dus in ieder geval is het geen persoonlijke op de man gespeelde kritiek van mijn kant. ben in iedergeval blij dat jij JEzus als jou Heer en verlosser ziet! Keep it that way. God's zegen W2L door: willing2Learn 2010-08-11 10:03:28 Waarom dat verzet? Ik ben zelf opgegroeid in de Katholieke kerk, besprenkeld,!!!! door de bischop op twaaljarige leeftijd , door een tik op de wang gedoopt in de h;geest!!!!! gehuwd in dezelfde k.kerk En in al die dertig jaren werdt ons het lezen in de bijbel verboden, Enkel door het te verbieden, kan deze Kerk de mensen hun allerlei dwaalleren opleggen, het zelf onderzoeken mocht niet, O NEEN, men zou dan de waarheid wel eens kunnen vinden Ik heb deze Kerk en ook al de anderen kerken gemeentens die daar zijn ontsproeidt achter mij gelaten Door kennis op te doen, is me heel wat duidelijk geworden, en heb ik de strikken van het christendom herkent Niet de christelijke jezus volg ik nu, wel de JOODSE YESHUń Yeshuš heeft nooit het christendom ingesteld, hij wilde enkel volgelingen van HEM, die in zijn voetstappen zouden treden, en zich aan de geboden van de vader zouden gaan houden door: bat tsion 2010-08-11 10:13:44 Amein, Bat sion. Zonder de priester waarvan we Godsdienst les kregen op school, was ik nooit zo nieuwsgierig om "sjenkske" zoals hij Hem noemde , te gaan zoeken. Het heeft wel een tijd geduurd, maar nu weet ik ook dat mijn Verlosser meer respeckt verdient dan om gekleineerd te worden tot een "sjenkske". En bovenal verdient Hij alle Lof en Eer als een opgegroeide volwassen man, die ALLEEN de ENIGSTE BEMIDDELLAAR is en dit niet deelt met wie dan ook. Ik heb de Katolieken zelf lief , maar vindt ze een beetje ...dom. Dom, omdat ze net als vele andere Christenen weigeren om zelf op zoek te gaan, zonder voorgehapte prak. Laat je toch niet leren door een of ander instituut of paraplu ! Ga zelf op onderzoek en neem een grondtekst bij de Bijbel ! Zoek op You Tupe b.v Walter Veight op, die legt o.a. de hele bolwerk van het vaticaan bloot. Laat het niet bij deze ene getuige, maar zoek ook twee andere op ! door: Mispa abiaabbaisyhwh.ning.com/ 2010-08-11 10:35:40 Mispa Moest ik de Katholieken en christenen niet liefhebben, dan wordt dit mij tot zonde gerekend 96 per cent van mijn Familie is nog steeds R.Katholiek, en ik heb een heel nauwe en liefdevolle band met hun, Van geloven schillen we dag en nacht, maar dat staat ons niet in de weg, we hebben wel het ťťn en ander naar ons hoofd geslingerd gekregen, maar door onze standvastigheid is nu dit nog met uitzonderingen We hebben net een huwelijk achter ons mat meer dan honderd genodigden, waar wij 6 broers zussen, schoonbroer door ons vragen Koosher eten hebben voorgeschoteld, we hebben samen met geheel de familie dus een hele mooie dag mogen beleven Waar een wil is , is een weg shalom, Bat door: bat tsion 2010-08-11 10:45:45 Amein Bat, waar een wil is, is een weg ! We zijn begonnen door aan bezoekers te vragen of er voor het eten rekening gehouden moest worden met een event. dieet , dit wordt overgenomen. Het is altijd lief, wanneer men aandacht/respekt heeft voor je leefwijze. Het is toch geweldig als zo`n heugelijke dag voor iedereen een feest is en blijft. Shalom, Mispa door: Mispa abiaabbaisyhwh.ning.com/ 2010-08-11 11:15:27 Hallo W2L, Je bezwaren tegen de RK Kerk richten zich o.a. op het primaatschap van de Paus.De Katholieken baseren zich m.b.t. dit gegeven met name op Math. 16-30. Ik ken de protestante zienswijze als zou dit primaatschap opgehouden zijn met de dood van Petrus. Graag hoor ik de theologische onderbouwing hiervan want die heb ik nooit kunnen vinden en is in onze ogen ook niet logisch. Als Christus iemand tot hoofd van zijn kerk bepaald heeft, waarom zou die jonge organisatie het dan 60 jaar later verder zonder hoofd moeten stellen? Iedereen die iets van bedrijfskunde weet , weet hoe belangrijk een hiŽ rarchische organisatie structuur is . Misschien is het interessant voor je om te weten dat er negen engelenkoren zijn. De hiŽrarchische structuur in de RK Kerk kent ook 9 lagen ( die in het leger overigens ook, heb ik me laten vertellen), maar dit terzijde. Zelfs de groot Moefti van CaÔro heeft niet lang geleden toegegeven dat de Islam eigenlijk ook een paus zou moeten hebben omdat het meer structuur aan de organisatie geeft. De onfeilbaarheid van de paus waar je problemen mee hebt, betreft uitsluitend diens uitspraken in bindende geloofskwesties, de z.g. 'Ex-Cathedra' uitspraken. Verder is de Paus net zo normaal mens als jij en ik en kan hij zich ook vergissen. In bindende geloofskwesties geloven we echter dat de H. Geest , hem en de Kerk op bijzondere wijze bijstaat. ( Ik zal met u zijn tot het einde der tijden...). De slechtste paus die er ooit geweest is ( alexander V1) heeft nooit de geloofsleer aan zijn eigen immoraliteit aangepast, dit had hij toch makkelijk kunnen doen. Het gebruiken van afbeeldingen in de kerk is ook zo oud als de kerk zelf. Laten we samen ervan uitgaan dat de Christenen in de eerste twee eeuwen van hun bestaan rechtzinnig in de leer waren. Het zijn de tijden van de martelaren. In de catacomben van Rome vinden we al afbeeldingen van de goede Herder Jezus. Afbeeldingen werden net zo gebruikt als wij dat nu nog doen. Je houdt van iemand en een foto e.o. afbeelding doet ons slechts extra herinneren aan de persoon die we lief hebben. We zijn natuurlijk geen animisten die een stenen beeld aanbidden.( De Oosters Orthodoxe kerken kennen echter wel een hogere waarde aan afbeeldingen toe. Zij geloven dat God of de Heilige in de afbeelding ( icoon) aanwezig is.Toch heb ik nooit iemand horen beweren dat ze afgoden aanbidden). Zeer interessant is de Didache een boekje dat in 1873 terug gevonden werd maar oorspronkelijk uit de2de eeuw stamt en het leven van de eerste Christenen weergeeft . Hierin komen beroemde Kerkleraren aan het woord, w.o., Irenaeus van Lyon die ook de mening van Paus boven die van zich zelf stelt. ook van Origenus en Polycarpus zijn uitspraken bekend , waarbij in gevallen van problemen, het veto van Rome gevraagd werd. Maria verdient onze hoogste achting. In de Bijbel staat hoe zij door de H Geest gedreven, het Magnificat uitspreekt: 'Alle geslachten zullen mij zalig prijzen' ( Lucas 1. 46-55).Door de instemming van de maagd kon de menswording plaatsvinden. Wij zouden alleen al een grote achting voor haar moeten hebben omdat ze de moeder van Jezus is. Jezus hield oneindig veel van zijn moeder en gaf haar( via de apostel Johannes) aan ons als onze moeder ( Vrouw ziedaar uw zoon... zoon zie daar uw moede Joh. 19;26. Een karikatuur van het katholieke geloof is 'dat we Maria aanbidden'. We aanbidden uitsluitend de Drie Ene God, maar geloven in de voorspraak van alle mensen die reeds in de Hemel zijn en God van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. Maria geniet in onze ogen een bijzondere positie in de Hemel en we ervaren dat onze gebeden tot God ( maar opgedragen a.h.w. door de handen van Maria) extra kans op verhoring bieden, ik kan je hier wonderbaarlijke voorbeelden van geven. Je opmerking over occulte onderdelen van kathedralen heeft m.i. niets met de geloofsleer te maken. De vrijmetselarij beweert van zich zelf dat ze de bouwmeesters zijn van de kathedralen. Zoals al vaker op deze site aangetoond , is de vrijmetselarij de kerk van satan en daarmee de grootste vijand van de katholieke kerk.( als je weten wilt hoe de Vrijmetselaars de RK Kerk al meer dan 200 jaar pogen te vernietigen , lees 'Die Freimauer inm Vatikan van Manfred Adler) Waarom heerst er nu in de media zo'n haat campagne tegen de RK Kerk , omdat de media ook in handen zijn van de vrijmetstelaars en deze mensen denken dat hun tijd aangebroken is. ( NWO. Als de RK Kerk zelf onderdeel van deze duivelse kliek zou zijn, zoals op deze site vaak beweerd is, waarom wordt ze dan juist nu zo bestreden?) Binnen de Katholieke kerk is de vrijmetselarij helaas ook doorgedrongen. Al 25 jaar geleden had ik een lijst met 120 namen van kardinalen die vrijmetselaar waren. Maar had ook Jezus zelf onder zijn leerlingen niet een verrader? ook de RK Kerk zal gezuiverd moeten worden en dat zou best eens nu al begonnen kunnen zijn. Jezus is gekruisigd gestorven maar op de derde dag verrezen. De Kerk ( de vereniging van alle in Christus gedoopten), vormen het geestelijk lichaam van Jezus. Hij is het hoofd en wij de ledematen. Het zou heel goed kunnen zijn dat de Kerk zo vervolgd kan gaan worden dat ze zelfs ondergronds zal moeten , ( zoals Jezus in het graf gelegd werd) . De vijanden van de Kerk zullen denken de zaak gewonnen te hebben, maar wij weten dat dan de glorievolle verrijzenis zal komen met de Wederkomst van onze Heer. Ik hoop hiermee misschien iets meer duidelijk te mogen hebben geboden. Je broeder in Christus, Renť door: Rene 2010-08-11 14:26:21 Rene , ik zou maar eens achter mijn oren krabben met je leer en iets meer verdiepen in wat het inhoudt of waaruit het komt. Waarom zijn MatteŁs, Johannes en de Openbaring van Johannes de enige betrouwbare bijbelboeken van het Nieuwe Testament? Dit artikel gaat de gemiddelde christelijke gelovige erg schokken. Maar de waarheid moet toch worden verteld. Zowel voor protestanten als katholieken zal dit een zware dobber zijn om een accepteren. YouTube user Fyrstikken heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar welke bijbelboeken in het Nieuwe Testament betrouwbaar zijn. Het antwoord hierop zal de lezer schokken en wellicht ook uit evenwicht brengen, net zoals het mij tot in de kern van mijn wezen heeft geschokt. Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die de waarheid en niets anders dan de waarheid willen weten en accepteren. Ook al jaag ik hierbij bijna alle christenen tegen mij in het harnas…het zij zo…de waarheid zal ons vrijmaken (zie video1). De twaalf door Jezus geroepen en uitverkoren discipelen Jezus Christus (Yahshua ha Meshiach) heeft zelf zijn discipelen bij elkaar geroepen. Hij heeft zelf 12 discipelen verkozen om alles achter te laten en Hem te volgen (zie video 2). De twaalf discipelen zijn (zie MatteŁs 10:1-4): 1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. 2 En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; 3 Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus en Taddeus; 4 Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. De 12 discipelen zijn dus: 1 Petrus 2 Andreas, broer van Simon Petrus 3 Johannes ZebedeŁs (schreef het evangelie en de Openbaring van Johannes) 4 Jakobus ZebedeŁs, broer van Johannes 5 MatteŁs, de tollenaar (Schreef het evangelie van MatteŁs) 6 Jakobus AlfeŁs 7 BartolomeŁs 8 Judas ThaddeŁs 9 Tomas 10 Filippus 11 Simon de Zeloot 12 Judas Iskariot. Judas Iscariot is na zijn verraad van Christus vervangen door Mattias Het concilie van Rome in 382 AD In het Concilie van Rome in 382 AD is bepaald door de kerkhiŽrarchie welke boeken in het Nieuwe Testament moesten worden opgenomen (zie video 3). We moeten kijken naar de tijdslijn tussen 1 AD en 400 AD. In deze tijd was Rome de heerser over de toen bekende wereld. Nadat Jezus ten hemel was gevaren en voordat de bijbel zoals wij die nu kennen was samengesteld, zijn alle gelovigen, dat wil zeggen alle getuigen die Jezus zelf hebben gezien, al gestorven. Bijna alle getuigen van de woorden van Jezus zijn gedood door de christen-vervolging van de Romeinen. Pas daarna in 382 AD is de bijbel, zoals wij die nu kennen,samengesteld. Er was dus ten tijde van het samenstellen van de bijbel bijna geen getuige van Christus meer levend op aarde. Daarna kon de Rooms Katholieke religie worden gevestigd, er was namelijk niemand meer in leven die dit nieuwe systeem zou kunnen tegenhouden. De apostolische opvolging zoals de Rooms katholieke kerk die in haar dogma vastgesteld heeft, is geen rechtstreekse opvolging geweest. Er heeft geen successie plaatsgevonden van de autoriteit die Petrus aan enige paus of kerk heeft kunnen overdragen. Keizer Constantijn vestigde de wet, dat de wekelijkse rustdag niet meer op de zaterdag, de sabbat zou vallen, die gaat van vrijdag na zonsondergang tot zaterdag na zonsondergang, maar dat de wekelijkse eredienst op zondag moet worden gehouden. De dag van aanbidding van God werd dus door Rome verschoven van zaterdag naar zondag. Iedereen, ook de paganisten in die tijd, werd gedwongen om het katholieke geloof te accepteren. Pas hierna werd beslist welke boeken in de bijbel moesten worden opgenomen. In de gelijkenis van Jezus van het onkruid en het koren, heeft Jezus al profetisch aangegeven wat er na zijn dood zou gaan gebeuren. Het koren en het onkruid, zal tegelijkertijd opgroeien (MatteŁs 13:24-30). Pas in de tijd van oogst, de eindtijd, zal het onkruid van het koren worden gescheiden. De vier evangeliŽn van het Nieuwe Testament De vier evangeliŽn van het Nieuwe Testament zijn zoals bekend: 1 MatteŁs (betrouwbare door Jezus uitgezochte ooggetuige) 2 Marcus (geen getuige) 3 Lucas (geen getuige) 4 Johannes (betrouwbare door Jezus uitgezochte ooggetuige) Welke van de vier evangeliŽn zijn door ooggetuigen van Jezus geschreven? Het evangelie van MatteŁs en het evangelie van Johannes. Het evangelie van Marcus en van Lucas zijn niet door ooggetuigen van Jezus opgetekend, maar zijn indirecte verslagen van wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Lucas en Marcus hebben Jezus nooit gekend en zijn nooit door Jezus zelf uitgekozen apostelen geweest. Dit lijkt een open deur, maar dit wordt nog belangrijk, zoals we zo zullen zien. Joel 2:28-32 geeft aan dat in de eindtijd de Heilige Geest zal worden uitgestort over alle mensen, rijk en arm, slaaf en vrije: 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. In MatteŁs 27:37-44 wordt aangegeven dat iedereen en niemand uitgezonderd Jezus bespotte aan het kruis, ook de twee criminelen die aan elke zijde van Jezus aan het kruis hingen. 37 En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen Hem aan: Dit is Jezus, de Koning der Joden. 38 Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, een aan zijn rechterzijde en een aan zijn linkerzijde. 39 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd 40 en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! 41 Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: 42 Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden.Hij is Israels Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 44 Op dezelfde wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met Hem gekruisigd waren. Dit is in tegenstelling tot de versie van Lucas, die in hoofdstuk 23:35-43 aangeeft dat een van de criminelen aan het kruis aan Jezus vergeving vraagt en daarom met Jezus in het paradijs zal komen: 35 En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft Hij gered,laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, 37 en zeiden: Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf! 38 Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden. 39 Een der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! 40 Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? 41 En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Waarom dit verschil? Waarom wijkt de ene versie zo diametraal af van de andere versie? De versie van Lucas maakt bekering mogelijk op het doodsbed. De Rooms Katholieke kerk kon de zonden vergeven op het doodsbed. Hiervoor moest dan wel een stuk worden getekend, waarin de erfenis van de overledene werd overgedragen aan de Rooms Katholieke kerk. Hierdoor kon het kerkimperium zich financieel goed spekken.Hierdoor kon de kerk steeds rijker en machtiger worden. De weduwen en wezen werden hierdoor van hun erfdeel beroofd, ten behoeve van de toenemende rijkdom van de kerk. Maar er is nog een grotere deceptie aan de gang. Als wij de bijbelteksten van Johannes, MatteŁs en Lucas vergelijken, valt ons een groot verschil op tussen de versies van Johannes en MatteŁs en de versie van Lucas, als het gaat om het onderwerp van de toediening van de Heilige Geest door Jezus aan zijn apostelen na de wederopstanding van Jezus. Vergelijk Johannes 20:19-24 en MatteŁs 28:16-20 eens met Lucas 24:49-53. In Johannes en bij MatteŁs wordt aangegeven dat Jezus zijn discipelen de Heilige Geest doorgeeft door op hen te ademen: Johannes 20:19-24 19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd,toen zij de Here zagen. 21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. 24 En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. MatteŁs 28:16-20 16 En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende:Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus stortte de Heilige Geest uit over 10 discipelen, want Judas had Jezus verraden en Thomas was er op dat moment niet bij. In Lucas wordt aangegeven dat de discipelen naar Jeruzalem moesten gaan en moesten wachten totdat de Trooster, de Heilige Geest over hen zal komen, wat in het boek Handelingen pas gebeurt met pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest had al plaatsgevonden. Lucas 24:49-53 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen.Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. 50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanie en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 53 en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God. De discipelen hoefden niet te wachten totdat deze 40 dagen later zou worden uitgestort. Lees zelf de bijbel er maar over na. Decepties uit de Handelingen der Apostelen, 3 verschillende, elkaar tegensprekende versies Het kerkimperium van Rome had zijn eigen held nodig. Deze held is de romein Paulus, die op weg naar Damascus door Jezus overvallen wordt. Paulus heeft later ook de verschillende brieven van het Nieuwe Testament geschreven. Let wel, Paulus is geen ooggetuige geweest van het leven van Jezus (zie video 3). Kijk eens naar drie verschillende versies Handelingen 9:3-7, Handelingen 22:6-9 en Handelingen 26:12-15. In het boek Handelingen zijn drie versies van dezelfde gebeurtenis te lezen. Het gaat hier om de reis van Paulus naar Damascus. Hierin roept Jezus de latere apostel Paulus op tot bekering en om een discipel van hem te worden, die het evangelie aan de heidenen, dat is niet Joden moet gaan brengen. Kijk naar naar het volgende: Op wie valt het licht van Jezus? Wie vallen er in ontzetting op de grond? En wie hoort de stem van Jezus? Zoals we zo zullen zien, spreken de drie versies elkaar diametraal tegen. Versie 1: Handelingen 9:3-7 3 En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 6 Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. 7 En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. 1 Het licht uit de hemel schijnt op Paulus 2 Paulus valt neer ter aarde 3 De mannen HOORDEN de stem van Jezus Versie 2: Handelingen 22:6-9 6 Maar het gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde, 7 en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazoreeer, die gij vervolgt. 9 En zij, die met mij waren, zagen wel het licht,maar de stem van Hem, die tot mij sprak, hoorden zij niet. 1 Het licht uit de hemel schijnt op Paulus 2 Paulus valt neer ter aarde 3 De mannen hoorden NIET de stem van Jezus Versie 3: Handelingen 26:12-15 12 En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, 13 zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon, van de hemel mij en hen, die met mij reisden, omstralen; 14 en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul,Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. 15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 1 Het licht uit de hemel schijnt op Paulus EN zijn metgezellen 2 IEDEREEN valt ter aarde neer, Paulus en zijn metgezellen Zie hier dus duidelijk in het zelfde bijbelboek Handelingen drie verschillende versies van hetzelfde gebeuren! Dus wat is waarheid? Of zijn alle drie de versies niet waar en hebben we te maken met listig in elkaar gezet bedrog? Het lijkt erop dat een enorme deceptie, dus een bedrog, aan de gang is… De schrijver van Handelingen, Lucas, kan zijn verhaal niet eens consequent vertellen. Dus nogmaals voor de duidelijkheid: Wie valt er neer op de grond? Versie 1: ALLEEN Paulus valt neer ter aarde Versie 2: ALLEEN Paulus valt neer ter aarde Versie 3: IEDEREEN valt ter aarde neer, Paulus en zijn metgezellen Wie horen de stem van Jezus? Versie 1: De mannen HOORDEN de stem van Jezus Versie 2: De mannen hoorden NIET de stem van Jezus, alleen Paulus Versie 3: De mannen hoorden NIET de stem van Jezus, alleen Paulus Op wie schijnt het licht uit de hemel? Versie 1: Het licht uit de hemel schijnt ALLEEN op Paulus Versie 2: Het licht uit de hemel schijnt ALLEEN op Paulus Versie 3: Het licht uit de hemel schijnt op Paulus EN zijn mannen De schrijver van Handelingen is niet eens consistent in zijn drie versies. We kunnen dus terecht vaststellen dat Paulus een leugenaar is! Helaas. De kerk heeft eeuwenlang gelogen tegen de gelovigen. De gelovigen, zowel katholieken als protestanten, zijn voor de gek gehouden en gehersenspoeld met de twee valse evangeliŽn en met de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament. En nu heeft een zeer oplettende YouTube gebruiker, Fyrstikken, uiteindelijk, na eeuwen van deceptie, de gruwelijke waarheid ontdekt en de leugen ontmaskerd (zie video 4). Jezus spreekt uit naam van God de Vader, Paulus spreekt uit naam van zichzelf Jezus heeft zelf geprofeteerd, dus voorspeld, dat Hijzelf, die niet uit eigen naam, maar uit naam van God de Vader spreekt, niet zou worden geloofd, maar dat er na hem iemand zou komen, die uit eigen naam spreekt (Paulus) en die wel zou worden geloofd (zie video 5). Lucas en Paulus hebben samen deze tegenstellingen gecreŽerd. Lees Johannes 5:17-47 er maar eens op na, en dan vooral vers 36 tot 45: 36 Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan datvan Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. 37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, 38 en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. 39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. 41 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 44 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? 45 Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. In vers 43 geeft Jezus aan dat hij niet geloofd zal worden, maar een ander, die na Hem komt. Hij profeteert hier over Paulus, die in zijn eigen naam komt. Paulus zullen de mensen wel geloven. Jezus wist al dat zijn woorden niet zouden worden geloofd, maar de woorden van Paulus wel. Jezus spreekt niet uit zijn eigen naam, maar uit naam van de Vader. Paulus spreekt niet uit naam van God de Vader, maar uit zijn eigen naam. Jezus zegt in Johannes 5: 31-32: 31 Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; 32 een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet,dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar is. Jezus zegt verder in vers 43: 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Onderstaande bijbelteksten van Paulus geven duidelijk aan dat Paulus, uit eigen naam en niet uit naam van God spreekt: 2 KorintiŽrs 10:1 1 Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus, ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u; Galaten 5:2 2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Efeziers 3: 1 1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben; Kolossenzen 1:23 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 1 Tessalonicenzen 2:18 18 Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet. Filemon 1:19 19 Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig; ik zal het betalen,om niet te zeggen, dat gij mij nog meer schuldig zijt: uzelf! Nog meer verschillen Er zijn nog meerdere, zeer belangrijke, verschillen op te noemen tussen de EvangeliŽn van MatteŁs en Johannes en de brieven van Paulus (zie video 6). Dit is van belang omdat de dogma’s van de Rooms Katholieke kerk vooral zijn gebaseerd op de brieven van Paulus en het boek Handelingen. Hieronder volgen nog vijf voorbeelden van tegenstellingen tussen wat Jezus zegt en wat Paulus zegt: 1) Over de 10 geboden: Paulus zegt in Romeinen 13:9: 9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Jezus zegt in MatteŁs 22:37-40: 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 2) Over de vergeving van schuld: Paulus zegt in EfeziŽrs 1:7: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, En: Romeinen 4:25: 25 die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Jezus zegt in MatteŁs 6:14-15: 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. 3) Over de 10 geboden en eeuwig leven: Paulus zegt in Romeinen 7:10: 10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; Jezus zegt in MatteŁs 19:17: 17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. 4) Over de Wet en de Profeten: Paulus zegt in Romeinen 10:4: 4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. Jezus zegt in MatteŁs 5:17-18: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 5) Over het prediken voor geld: Paulus zegt in 1 KorintiŽrs 9:11-12: 11 Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? 12 Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. Jezus zegt in MatteŁs 10:7-8: 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen,geeft het om niet. Dit is een belangrijke reden waarom de Rooms Katholieke kerk Paulus als apostel nooit zal afwijzen. Getuige hier de vele acties die de kerk ondernomen heeft om geld uit de zakken van de mensen te kloppen. Jezus zegt echter dat het niet toegestaan is om geld aan te nemen voor het prediken en voor andere dienstbaarheid. Conclusie: Tijd voor de waarheid! Er zijn nog meer zeer belangrijke verschillen tussen het evangelie van MatteŁs en Johannes en dat van Lucas en Marcus. Ik laat het nu verder aan de lezer over om, na lezing van de evangeliŽn, zelf uit te zoeken welke verschillen er nog meer kunnen worden gevonden. Uit deze aangehaalde voorbeelden valt in ieder geval te concluderen dat de gelovigen, zij het katholieken, zij het protestanten, eeuwen lang zijn bedrogen. Nu is het tijd voor de waarheid. Nu is het de tijd om het onkruid van het koren te scheiden. Ik zie het als mijn plicht om de lezer deze waarheid te verkondigen, ook al is het een bittere pil om te slikken. Ik roep daarnaast, samen met YouTuber Fyrstikken, mijn lezers op, om deze waarheid door te geven aan anderen. Als de waarheid u als lezer vrij maakt, dan draagt u als lezer de verantwoordelijkheid om deze waarheid verder te verspreiden. Links en literatuur YouTube kanaal van Fyrstikken Met een mirror op YouTube: kanaal van EndTimeMysteriesWeb: Videoserie in 6 delen: Video 1-6 Inleiding Video 2-6 De twaalf door Jezus geroepen en uitverkoren discipelen Video 3-6 Concilie van Rome in 382 AD Video 4-6 De leugen ontmaskerd Video 5-6 Jezus spreekt uit naam van God de Vader, Paulus spreekt uit naam va... Video 6-6 Vijf verschillen tussen de EvangeliŽn van MatteŁs en Johannes en de... En......... Uw eigen Bijbel Auteur: Eindtijdsmysterie 7 mei 2010 http://eindtijdsmysterie.punt.nl/?r=1&id=508876 door: Mispa abiaabbaisyhwh.ning.com/ 2010-08-11 14:51:08 Het is inderdaad erg goed dat we waakzaam zijn en de dingen onderzoeken. En we weten dat de kerk, ten verderve, een en ander vervormd heeft maar destemeer is het belangrijk te beseffen dat ons fundament ligt in de Tenakh, acroniem voor Torah (instructie), NeviÔem (profeten) en kotviem (geschriften). Tenakh = "O.T.". De Briet Chadashah (hernieuwd Verbond, "N.T.") is daar "slechts" de uivoering van. Dat ShaŻl (Paulus) een valse apostel zou zijn, wordt weerlegd door wat Shimon Kayfah (Petrus), zelf een der shlich'iem (apostelen), over hem schrijft. "Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften." 2 Pet. 3:14-16 Hiermee wordt ook Lukas, die uitvoerig over hem schreef, indirect, wat dit betreft indirect, van blaam gezuiverd. Het is ook merkwaardig dat de joodse geschiedschrijver Yosephus, die een tijdgenoot van Lukas was, niets bezwarend over Lukas geschreven had, integendeel ze hebben elkaar zelfs geinspireerd. Shimeon Kayfah noemt Marqus (Johannes-Markus) "mijn zoon" vanuit Babylon (1 Pet.5:14). Marqus was de neef van Bar-Nabas (zoon van Nabas) Col.4:10 Hij vergezelde Shaul op zijn reizen (2Tim.4:11) Zowel Markus als Lukas waren waardevolle dienaren en helpers van Kayfah en ShaŻl. ShaŻl heeft nooit iets gepredikt tegen wat de Torah ingaat. Integendeel, "Stellen wij dan door het geloof de Torah buiten werking ? Volstrekt niet, veeleer bevestigen wij de Torah !" Rom. 3:31 "Is de Torah zonde ? Volstrekt niet!" Rom. 7:7 "Zo is dan de Torah heilig, en ook het gebod (gij zult niet begeren) is heilig, rechtvaardig en goed" Rom. 7:12 "Want de Torah van de Geest des Levens heeft u in Mashiach vrijgemaakt" Rom. 8:2 ... Nu weet ik wel dat er andere teksten van hem (vertaald uit een griekse vertaling) dit schijnbaar logenstraffen maar daarom moeten we de context lezen en nagaan wat er in de aramese grondtekst (Peshitta) geschreven staat. Ik neem je punten een voor een door. 1. Zoals YoEl zegt, is de uitstorting van de Ruach ha'Qodesh bedoeld voor iedereen (kol basar: alle vlees), dus niet alleen de discipelen (Joh.20:19-24). In Handelingen 2 kregen alvast de aanwezige YisraElieten hiervan een voorproefje. Is het niet merkwaardig dat er volgens Hand. 2:41, tijdens Shavuot ongeveer 3.000 zielen werden toegevoegd, overeenkomstig het dodenaantal na de aanbidding van het gouden kalf (ex.32:28); ook op Shavuot (gave der Torah en huwelijksverbond) ! 2. Wat het verhaal van de medegekruisigden, die zo anders worden voorgesteld in Matheus en Lukas, betreft, ben ik van mening dat beide rovers zich inderdaad vragen stelden bij het gebeuren (Matheus: me'chasd'ien; chasad: beschamen, verwijten) maar toen een hen Hem ook ging lasteren (Lukas: me'gadťf) werd deze streng bestraft door de andere rover. In dit licht, hoeft er geen tegenstrijdigheid te zijn. 3. Wat de drie verslagen aangaande de medereizigers van ShaŻl betreft, het volgende: Het tweede verslag is minder uitvoerig dan het derde maar duidt niet op tegenstrijdigheid. Problematischer is de schijnbare tegenstrijdigheid van het eerste een tweede. In het eerste horen ze een stem maar ze zien Hem niet. In het tweede zien ze het licht maar horen Hem niet. Ze waren kennelijk zo verblind door het licht waardoor ze Hem niet zagen en zo verdoofd door het lawaai waardoor ze Hem niet konden horen. Ook hier hoeft er dus geen tegenstrijdigheid te zijn. ShaŻl kon ondanks het fel licht en het oorverdovend geluid Hem zien en horen. 4. Volgens Mat. 25:45 (lees context) vereenzelvigt Yeshua Zich met "de naaste". Onze naaste liefhebben is eigenlijk God liefhebben, zoals ShaŻl terecht leert in Rom. 13:9. Eenmaal we verlossing verkregen hebben (door geloof in Hem) moeten we ook anderen vergeven. Ik zie hier geen tegenspraak in. 5. Het gebod ten leven ("gij zult niet begeren") doet ons, zoals ShaŻl zegt; sterven aan onszelf. Hij zegt dan ook: "Zo is dan de Torah heilig en ook het gebod is heilig, rechtvaardig en goed" Rom.7:12 6. Dat "Christus het einde der wet" is (Rom.10:4), is een bewuste leugen daar het aramees woord "sakheh" zowel doel als einde kan betekenen. Dat hier gekozen is voor het tweede toont, duidt op vooringenomheid der vertaler. "Want Meshiech‚ (hebr. Mashiach) is het doel (sakheh; kan ook "einde / einddoel" betekenen) der Torah, tot gerechtigheid voor een ieder, die in Hem gelooft." Dat sakheh (eind)doel betekent blijkt uit: "En het doel (sakheh) van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof." 1Tim.1:5 7. Evangelisatie mag nooit op winstbejag uitdraaien, maar is het geen om elkaars lasten (kosten) te dragen ?. Ter overweging nog dit: zouden de 4 evangelieŽn niet de 4 aangezichten der Shekhinah, zoals beschreven in Yechezqel (Ezechiel) hoofdstuk 1, en overeenkomen met de opstelling der stamvaandels rond de Mishkan (Tabernakel) zoals beschreven in ba'midbar (Numeri) ? Matty (Matheus): de Leeuw (Yehudah) Marqus (Markus): de Mens (Ruben) Luq‚ (Lukas): het Rund (Efraiem) Yochanan (Johannes): de Adelaar (Dan) ? Conclusie: ik zou maar heel erg oppassen vooraleer gedeelten van Markus, Lukas en ShaŻl uit de Bijbel te scheuren. Zo heeft Lukas de geboorte en jongelingsjaren van Yeshua, de uitzending der 70 en heel wat waardevolle parabelen verhaald. Maar we moeten inderdaad waakzaam blijven, bedankt voor de bijdrage ! Shalom, Marcel door: 2010-08-11 15:06:06 Shalom Marcel, Zo zie ik het zelf ook, maar plaatste het toch omdat ieder voor zichzelf dient te onderzoeken. Leuk dat je er ook even bij komt , ik kan nog veel van je leren ! YHWH Blessed you and keep you and your Familie, Mispa door: Mispa abiaabbaisyhwh.ning.com/ 2010-08-11 15:18:16 PROJECT L.U.C.I.D -- het 666 universeel controlesysteem van het beest Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie -- een totalitaire politiestaat -- is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html door: Project L.U.C.I.D http;//projectlucid.punt.nl 2010-08-11 16:30:21 Marcel , Dat geslachtsregister van Luk. 3 heeft 77 namen vermeld, en Jezus is als mens de 77ste, en hier zitten ook verborgenheden in. Robin door: Bruid / Ekklesia bruid.punt.nl 2010-08-11 17:03:07 En het getal van een mens is 6. De mens werd op de 6de dag geschapen, maar als een mens echt vervuld is met de H Geest komt er EEN bij nl. de Heilige Geest en dan wordt die mens een 7. 6 + 1 = 7. En Jezus als de 77ste van Luk. 3 en samen krijg je dan 777. Robin door: Bruid / Ekklesia bruid.punt.nl 2010-08-11 17:20:05 Is dat zo ? Nooit geweten wat 777 inhield , dank je wel door: Mispa abiaabbaisyhwh.ning.com/ 2010-08-11 17:50:59 Mispa, Heel gemakkelijk! Tel de namen van dat geslachtsregister van Luk. 3 en zet die laatste 7 er gewoon naast, dus zo: 77 7 wordt 777. Misschien een volgend artikel op mijn site: Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard. Robin door: Bruid / Ekklesia bruid.punt.nl 2010-08-11 18:06:41 @Mispa Ik heb wel eens wat filmpjes gezien van Walter Veight (Total Onslaught; Hidden Agenda's, Catholicisme and Islam). Prachtig als hij altijd zegt; 'Ze kunnen wel kwaad op mij worden, maar ik zeg niks. Ik citeer alleen maar.' @Mispa en Marcel Jullie hebben het erover om de Bijbel te lezen met daarnaast de grondtekst. Welke moet ik dan hebben? In de reactie van Marcel heeft hij het over een Aramese (Peshitta) waar ik nog nooit van heb gehoord (van al die andere trouwens ook niet (texus receptus???)). Zoals jullie kunnen zien ben ik een leek op dat gebied. Daar zou ik graag wat aan veranderen, want het interesseert mij erg. Weten jullie misschien niet een goede site voor mij waar ik mee aan de slag kan gaan? door: Loki 2010-08-12 17:39:56 Ik zal even de link`s opzoeken, loki , ben zo terug. (Als onderzoek je wat lijkt en je wilt elkander opbouwen in geloof , met respeckt en vriendelijkheid, ben je ook welkom op mijn site. ) door: Mispa 2010-08-12 21:04:59 Ik ben nu voor de derde keer aan het typen en plakken, maar blijkbaar lukt het niet om links te plaatsen ? Ik zal het anders doen en alleen de peshitta, dat moet dan wel lukken. 3maal is scheepsrecht http://www.2001translation.nl/Default.aspx Blessings, door: Mispa 2010-08-12 21:21:21 Yes....thank you. Zat de hele middag al ongedurig af te wachten naar een reactie (ben net een klein kind die wacht op een snoepje/ misschien nog niet eens zo verkeerd gezien het onderwerp.) Nogmaals dank Mispa voor de link. door: Loki 2010-08-12 21:36:25 Mispa, (Als onderzoek je wat lijkt en je wilt elkander opbouwen in geloof , met respeckt en vriendelijkheid, ben je ook welkom op mijn site. ) Ben ik ook voor geinteresseerd, maar weet alleen niet waar ik heen moet. Linkje?? Nogmaals dank. door: Loki 2010-08-12 21:42:58 Dat is stom van me, vergeten de link bij mijn naam te zetten ! Oops sorrij hoor ! http://abiaabbaisyhwh.ning.com/ door: Mispa 2010-08-12 21:49:24 Dit is ook interessant en in het nederlands http://restorationoftorah.org/WeeklyParshaDutch/ParashatHaShavuahDutch.htm door: Mispa 2010-08-12 22:42:32 @ renne... ik snap je punt heel goed.. ik kon me niet voorstellen dat zo veel mensen alleen maar keek wat die andere christen allemaal verkeerd doen, ipv van Gods boodschap naar buiten plaatsen.. maar vergelijk dit maar eens..:) http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans en dan http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rozenkrans.pdf ze dwalen heel erg af.. de paus heeft laatst beweert dat God niet meer bestaat en dat hij daarom het heft in handen neemt.. en zo zijn er tal van dingen die zorgbarend zijn... ik heb er nog wel een iterresante powerpoint over als je geinteresseert bent.. het is niet om iemand over te halen of om gelijk te hebben... maar het is goed om je ervan bewust te zijn.... oooo veel te lang stuk, niets voor mij... Gods zegen! door: Gabriel 2010-08-13 11:27:25 Rome kon zichzelf best belangrijk vinden, maar het is onmogelijk, dat constantijn of een concilie alle reeds bestaande afschriften van het NT tot in Iran/Irak, EtiopiŽ en China toe kon vervangen. Het zogenaamde complot van Paulus en vervalsingen kan ik helemaal niet terugvinden in de boeken zelf, na jarenlange onderzoek. Het is eerder zo, dat het Grieks reeds een aantal wijzigingen bevat, die cultureel rechtvaardigbaar waren en enkele doctrinale verschillen. Wat betreft Openbaring; dat het meest betrouwbare boek? Ik sta verbaasd. Dit was juist eeuwenlang een discussie en een niet geaccepteerd boek. Het is een wonder dat het in het NT kwam. Overigens; de Openbaring van de Crawford Codex is bijzonder, authentiek, veel authentieker dan men dacht. De peshitta.nl vertaling, is op deze gebaseerd. door: Egbert 2010-08-14 10:03:03 Prophetic Holy Feast: Shabbat http://www.youtube.com/watch?v=RodhWo0ZkWo door: bat tsion 2010-08-14 10:31:06 SHALOM EGBERT Mia door: bat tsion 2010-08-14 10:32:06 Tja, opdringen heet dat. door: Maria mariaspiritueel.punt.nl 2010-08-14 10:38:24 Login met je punt.nl gegevens om te reageren. Heb je geen punt.nl account vul hieronder je gegevens in. Naam: Email: Website: Houd mij op de hoogte:
Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Today, there have been 17 visitors (81 hits) on this page!
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=